Herkimer Generals Schedule http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/rss Herkimer Generals Schedule May 28, 2015 - Baseball - NJCAA DIII Baseball National Championship http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ <p><strong>Men's Baseball - NJCAA DIII Baseball National Championship</strong></p> Mon, 15 Dec 2014 11:39:21 -0500 http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ May 27, 2015 - Baseball - NJCAA DIII Baseball National Championship http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ <p><strong>Men's Baseball - NJCAA DIII Baseball National Championship</strong></p> Mon, 15 Dec 2014 11:38:57 -0500 http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ May 26, 2015 - Baseball - NJCAA DIII Baseball National Championship http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ <p><strong>Men's Baseball - NJCAA DIII Baseball National Championship</strong></p> Mon, 15 Dec 2014 11:38:33 -0500 http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ May 25, 2015 - Baseball - NJCAA DIII Baseball National Championship http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ <p><strong>Men's Baseball - NJCAA DIII Baseball National Championship</strong></p> Mon, 15 Dec 2014 11:38:08 -0500 http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ May 24, 2015 - Baseball - NJCAA DIII Baseball National Championship http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ <p><strong>Men's Baseball - NJCAA DIII Baseball National Championship</strong></p> Mon, 15 Dec 2014 11:37:22 -0500 http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ May 23, 2015 - Baseball - NJCAA DIII Baseball National Championship http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ <p><strong>Men's Baseball - NJCAA DIII Baseball National Championship</strong></p> Mon, 15 Dec 2014 11:36:51 -0500 http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ May 17, 2015 - Baseball - Region III Baseball Final Four http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ <p><strong>Men's Baseball - Region III Baseball Final Four</strong></p> Mon, 15 Dec 2014 11:33:51 -0500 http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ May 16, 2015 - Baseball - Region III Baseball Final Four http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ <p><strong>Men's Baseball - Region III Baseball Final Four</strong></p> Mon, 15 Dec 2014 11:33:28 -0500 http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ May 16, 2015 - Softball - NJCAA DIII Softball National Championship http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ <p><strong>Women's Softball - NJCAA DIII Softball National Championship</strong></p> Fri, 19 Dec 2014 13:15:53 -0500 http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ May 15, 2015 - Men's Tennis - NJCAA DIII Men's Tennis National Championship http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/ <p><strong>Men's Tennis - NJCAA DIII Men's Tennis National Championship</strong></p> Wed, 10 Dec 2014 14:48:48 -0500 http://www.herkimergenerals.com/sports-calendar/